سفارش آنلاین کیک

سفارش-آنلاین-کیک

لطفا تمام فیلد های سفارش را بادقت وارد کنید.
به نکات ذکر شده در زیر فیلد ها دقت کنید.
ارسال رایگان فقط تا 28 آذر امکان پذیراست.
وزن و قیمت محصولات بصورت آنلاین محاسبه و پرداخت می شود ، لطفا به وزن و قیمت سفارش خود دقت کنید.
تصمیمات لازم برای سفارشات لغو شده طبق نظر مدیریت و وضعیت سفارش انجام می شود.

توجه داشته باشید که پرداخت آنلاین بصورت پیش پرداخت بوده و مابه تفاوت در هنگام تحویل محاسبه میشود

صفحه نخست